Forskningsgruppen

Gruppen

I FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö ingår: 

  • Peter Schantz, dr med sc, forskningsledare, professor i idrottsvetenskap,
  • Hans Rosdahl, högskolelektor
  • Jane Salier, leg sjukgymnast och doktorand
  • Lina Wahlgren, Fil dr i idrott