Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 81)

 Författare Titel År URL
Gerdin, Göran
Larsson, Håkan
The productive effect of power 2018 -
Engström, Lars-Magnus
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Logics of practice in movement culture 2017 -
Gibbs, Béatrice
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Teaching dance in physical education using exergames 2017 -
Johansson, Susanne
Larsson, Håkan
‘This might be him; the guy I’m gonna marry’ 2017 -
Larsson, Håkan
Nyberg, Gunn
‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilities. 2017 -
Linghede, Eva
Larsson, Håkan
Figuring More Livable Elsewheres 2017 -
Nyberg, Gunn
Meckbach, Jane
Exergames 'as a teacher' of movement education 2017 -
Svennberg, Lena
Swedish PE teachers’ understandings of legitimate movement in a criterion-referenced grading system 2017 -
Almqvist, Jonas
Meckbach, Jane
Öhman, Marie
Quennerstedt, Mikael
How Wii Teach Physical Education and Health 2016 -
Backman, Erik
Larsson, Håkan
What should a Physical Education teacher know? 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 74)

 Författare Titel År URL
Redelius, Karin
Svensson, Andreas
Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott 2017 -
Larsson, Håkan
Bedömningar av ungas rörelseförmåga – intervju med Anna Tidén 2016 -
Larsson, Håkan
Undervisning för lärande i idrott och hälsa – hur kan det se ut? 2016 -
Larsson, Håkan
Forskning om undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa 2016 -
Vesterlund, Sabina
”Att kunna främja hälsa” – Vad kan det innebära, i idrott och hälsas rörelsepraktik? 2016 Fulltext
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Learning movement cultures in physical education practice 2015 -
Bäckström, Åsa
Isakson, Fredrik
Coola idoler och hjälpsamma förebilder 2014 -
Meckbach, Jane
Larsson, Lena
Ledarutbildning för de redan invigda 2014 -
Redelius, Karin
"Mange" satte avtryck i idrottsforskningen 2014 Fulltext
Unogård, Olof
Redelius, Karin
Inkilningar hotar idrottens trovärdighet 2014 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 26 (Totalt antal hämtade artiklar: 254)

 Författare Titel År URL
Backman, Erik
Nyberg, Gunn
Larsson, Håkan
Assessment of movement in Swedish PETE 2017 -
Backman, Erik
Tidén, Anna
Pihl, Lars
Svanström, Fredrik
Wiorek, Dan
Peer-assessment of technical and tactical skills in invasion games - possibilities and limitations? 2017 -
Bäckström, Åsa
Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport 2017 -
Efverström, Anna
Bäckström, Åsa
Different socities, different conditions 2017 -
Göran, Gerdin
Larsson, Håkan
(Dis)pleasurable boys' bodies materialising in PE 2017 -
Hellström, John
Meckbach, Jane
Recruiting Immigrant Students to the Initial PE Teacher Education at the Swedish School of Sport and Health Sciences 2017 -
Lundvall, Suzanne
Brun Sundblad, Gunilla
Polarisering av ungas idrottande 2017 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Brun Sundblad, Gunilla
Sport, PE and physical activities in Sweden 2017 -
Mikaels, Jonas
Lundvall, Suzanne
Mygind, Erik
Dettweiler, Ulrich
Outdoor and environmental education research – a critical exploration into ontology, epistemology, methodology and methods 2017 Fulltext
Redelius, Karin
Where are the kids? They are in Scandinavia! 2017 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.