Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 80)

 Författare Titel År URL
Engström, Lars-Magnus
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Logics of practice in movement culture 2017 -
Gibbs, Béatrice
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Teaching dance in physical education using exergames 2017 -
Johansson, Susanne
Lundqvist, Carolina
Sexual harassment and abuse in coach–athlete relationships in Sweden 2017 -
Larsson, Håkan
Nyberg, Gunn
‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilities. 2017 -
Nyberg, Gunn
Meckbach, Jane
Exergames 'as a teacher' of movement education 2017 Fulltext
Svennberg, Lena
Swedish PE teachers’ understandings of legitimate movement in a criterion-referenced grading system 2017 -
Almqvist, Jonas
Meckbach, Jane
Öhman, Marie
Quennerstedt, Mikael
How Wii Teach Physical Education and Health 2016 Fulltext
Backman, Erik
Larsson, Håkan
What should a Physical Education teacher know? 2016 -
Backman, Erik
Pearson, Phil
‘We should assess the students in more authentic situations’ 2016 -
Efverström, Anna
Ahmadi, Nader
Hoff, David
Bäckström, Åsa
Anti-doping and legitimacy 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 73)

 Författare Titel År URL
Larsson, Håkan
Bedömningar av ungas rörelseförmåga – intervju med Anna Tidén 2016 -
Larsson, Håkan
Undervisning för lärande i idrott och hälsa – hur kan det se ut? 2016 -
Larsson, Håkan
Forskning om undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa 2016 -
Vesterlund, Sabina
”Att kunna främja hälsa” – Vad kan det innebära, i idrott och hälsas rörelsepraktik? 2016 Fulltext
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Learning movement cultures in physical education practice 2015 Fulltext
Bäckström, Åsa
Isakson, Fredrik
Coola idoler och hjälpsamma förebilder 2014 Fulltext
Meckbach, Jane
Larsson, Lena
Ledarutbildning för de redan invigda 2014 Fulltext
Redelius, Karin
"Mange" satte avtryck i idrottsforskningen 2014 Fulltext
Unogård, Olof
Redelius, Karin
Inkilningar hotar idrottens trovärdighet 2014 Fulltext
Brun Sundblad, Gunilla
Lundvall, Suzanne
Engström, Lars-Magnus
Studenter tar plats i SIH-projektet 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 25 (Totalt antal hämtade artiklar: 247)

 Författare Titel År URL
Hur är det i praktiken? 2016 Fulltext
Backman, Erik
Content knowledge or pedagogical content knowledge? 2016 -
Backman, Erik
”Tell us what to do and how to assess!” 2016 -
Barker, Dean
Lundvall, Suzanne
Transformative pedagogy in physical education and the challenges of young people with migration backgrounds 2016 -
Bäckström, Åsa
Brädsporten drar in i den vetenskapliga världens finrum 2016 Fulltext
Bäckström, Åsa
Women of the wild west – skateboarding in sensorial cityscapes 2016 -
Bäckström, Åsa
Nairn, Karen
Sweden’s gender (in)equalities 2016 -
Efverström, Anna
Två aktuella böcker problematiserar den moraliska kampen mot dopning inom idrotten 2016 Fulltext
Gleddie, Doug
Feith, Joey
Howe, P. David
Larsson, Håkan
Cale, Lorraine
Casey, Ashley
Joey: social media as a tool for professional development 2016 -
Johansson, Susanne
‘Two girls; that must be okay, right’ 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.