Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Aggerholm, K.
Standal, O.
Barker, D. M.
Larsson, Håkan
On practising in physical education 2018 -
Barker, D. M.
Aggerholm, K.
Standal, O.
Larsson, Håkan
Developing the practising model in physical education 2018 -
Bäckström, Åsa
Nairn, Karen
Skateboarding beyond the limits of gender? 2018 Fulltext
Gerdin, Göran
Larsson, Håkan
The productive effect of power 2018 -
Karlefors, Inger
Larsson, Håkan
Searching for the ‘How’ 2018 Fulltext
Svennberg, Lena
Meckbach, Jane
Redelius, Karin
Swedish PE teachers struggle with assessment in a criterion-referenced grading system 2018 Fulltext
Engström, Lars-Magnus
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Logics of practice in movement culture 2017 -
Gibbs, Béatrice
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Teaching dance in physical education using exergames 2017 -
Johansson, Susanne
Larsson, Håkan
‘This might be him; the guy I’m gonna marry’ 2017 Fulltext
Larsson, Håkan
Nyberg, Gunn
‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilities. 2017 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 74)

 Författare Titel År URL
Redelius, Karin
Svensson, Andreas
Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott 2017 -
Larsson, Håkan
Bedömningar av ungas rörelseförmåga – intervju med Anna Tidén 2016 -
Larsson, Håkan
Undervisning för lärande i idrott och hälsa – hur kan det se ut? 2016 -
Larsson, Håkan
Forskning om undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa 2016 -
Vesterlund, Sabina
”Att kunna främja hälsa” – Vad kan det innebära, i idrott och hälsas rörelsepraktik? 2016 Fulltext
Quennerstedt, Mikael
Larsson, Håkan
Learning movement cultures in physical education practice 2015 Fulltext
Bäckström, Åsa
Isakson, Fredrik
Coola idoler och hjälpsamma förebilder 2014 Fulltext
Meckbach, Jane
Larsson, Lena
Ledarutbildning för de redan invigda 2014 Fulltext
Redelius, Karin
"Mange" satte avtryck i idrottsforskningen 2014 Fulltext
Unogård, Olof
Redelius, Karin
Inkilningar hotar idrottens trovärdighet 2014 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 26 (Totalt antal hämtade artiklar: 257)

 Författare Titel År URL
Larsson, Håkan
Idrottens könsmönster 2018 -
Lundvall, Suzanne
Avhandling som på ett intressant sätt väver samman olika sociologiska perspektiv på mäns tal om och förståelse av hälsa, kropp och fysisk aktivitet 2018 Fulltext
Mikaels, Jonas
En bildningsresa genom danskt turfriluftsliv 2018 Fulltext
Backman, Erik
Nyberg, Gunn
Larsson, Håkan
Assessment of movement in Swedish PETE 2017 -
Backman, Erik
Tidén, Anna
Pihl, Lars
Svanström, Fredrik
Wiorek, Dan
Peer-assessment of technical and tactical skills in invasion games - possibilities and limitations? 2017 -
Bäckström, Åsa
Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport 2017 Fulltext
Efverström, Anna
Bäckström, Åsa
Different socities, different conditions 2017 -
Göran, Gerdin
Larsson, Håkan
(Dis)pleasurable boys' bodies materialising in PE 2017 -
Hellström, John
Meckbach, Jane
Recruiting Immigrant Students to the Initial PE Teacher Education at the Swedish School of Sport and Health Sciences 2017 -
Lundvall, Suzanne
Brun Sundblad, Gunilla
Polarisering av ungas idrottande 2017 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.