Publikationer från idrottshistoriska forskningsgruppen

Här listas publikationer från Idrottshistoriska forskningsgruppen vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Idrottshistoriska forskningsgruppen

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 17)

 Författare Titel År URL
Lundquist Wanneberg, Pia
Gymnastics as Remedy 2018 Fulltext
Lundquist Wanneberg, Pia
Sport, Diasbility and Women 2017 Fulltext
Yttergren, Leif
Norway, Skiing and Swede Hate 2017 -
Yttergren, Leif
Paerk and Varpa 2017 -
Yttergren, Leif
Hellström, John
Contruction of a National Sport heroine. 2017 -
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Kvinnorna i Stockholm-OS 1912. Gymnastikkvinnornas kamp för plats i det offentliga fysiska rummet 2016 -
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Kvinnor, karriär och familj 2016 Fulltext
Bolling, Hans
Yttergren, Leif
Swedish Gymnastics for Export 2015 -
Yttergren, Leif
The Professionalisation and scientification of athletics training in Sweden 1910-1957 2015 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Disability, Riding and Identity 2014 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 4 (Totalt antal hämtade artiklar: 19)

 Författare Titel År URL
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Pionjärer, klass och idrott. Kvinnorna i den svenska OS-truppen 1912 2017 -
Yttergren, Leif
Renson, Roland
Kluge, Volker
The Biografies of all IOC Members 2016 -
Yttergren, Leif
Fallet Dan Waern 2014 Fulltext
Hellström, John
Medierna skapar hjälten 2013 Fulltext
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Stockholm-OS 1912 - några övergripande reflektioner 2012 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 5 (Totalt antal hämtade artiklar: 49)

 Författare Titel År URL
Lundquist Wanneberg, Pia
Elin Falk 2018 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Sally Högström 2018 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Maja Carlquist 2018 -
Hellström, John S.
Den kommersiella idrottens utveckling speglat i sex amerikanska rättsfall om yttrandefrihet vs. förtal 2017 Fulltext
Hellström, John S
Sportens celebriteter 2017 Fulltext
Hellström, John
Meckbach, Jane
Recruiting Immigrant Students to the Initial PE Teacher Education at the Swedish School of Sport and Health Sciences 2017 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Tvåhundra år av dansk skolidrott 2017 Fulltext
Hellström, John S.
Elitidrottares motivbild skärskådas med nykommen metod 2016 Fulltext
Yttergren, Leif
Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text 2016 Fulltext
Yttergren, Leif
Edlund, Lars-Erik
Skiing 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 Nästa

Äldre publikationer indelat efter person

Leif Yttergren:

Bearbetningar

Från skidsport till skogsmulle.  Friluftsfrämjandet 1892-1992 (1992).

Täflan är lifvet.  Idrottens organisering och sportifiering iStockholm 1860-1898 (diss. Stockholm, 1996)

Var bollen rund...  ? En guide till idrottens källmaterial i Stockholmsstadsarkiv (Stockholms stadsarkiv,1998, tillsammans med Peeter Mark).

Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. En lärarhandledning i gutnisk idrotter och lekar för grund- och gymnasieskolan (Studentlitteratur, 2000).

Ti kast varpe. Varpan, fastlandet och den gotländska identiteten under 1900-talet (HLS Förlag, 2002).

I och ur spår! En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet (Malmö Studies in Sport Sciences, 2006)

Uppsatser, bibliografier, undervisningsmaterial

"Den svenska 'korpen'.  Korporationsidrottens utveckling 1945-1953", Idrott, historia och samhälle 1984.

"Stockholms allmänna velocipedklubb och kappryttarstrejken 1899", Idrott, historia och samhälle 1994.

"Stockholmsidrott före Stadion",  i Stadion 75 år.  En jubileumsbok.  Utgiven av Stockholms idrottsförbund, Red.  Göran Löwgren (Stockholm, 1987).

"Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70).  En studie av en utrednings väg genom verkligheten, 1-3", Idrott, historia och samhälle 1988, 1989, 1992.

"Tidning för idrott och den tidiga idrottspressen.  Källmaterial om den tidiga idrottsrörelsens historia", Idrott, historia och samhälle 1992.

"The Nordic Games: Visions of a Winter Olympics or a NationalFestival", The International Journal of the History of Sport, Vol.11, No 3 1994.

"The Nordic Games: Visions of a Winter Olympics or a NationalFestival", i Contemporary Studies in the National Olympic Games Movement, Roland Naul (ed.) ( Sonderdruck, 1997) (tillsammans med Jens Ljunggren).

"Från folkhjälte till mediahjälte", Sveriges centralförening föridrottens främjandes årsskrift 1996.

"Stockholm and the Rise of Modern Sports, 1860-1898”, The International Journal of the History of Sports, Vol.13, No.3 (dec.1996).

”Idrottsrörelsen och folkrörelsemyten. Idrottens utveckling i Stockholm 1860-1898”, Svensk idrottsforskning 3/1996.

"Södermalmsidrotten kring sekelskiftet" (Stockholms stadsarkiv, CD-romskiva).

”Varpastriden - Gotland, fastlandet och striden om varpan”, Studier i idrott, historia och samhälle. Johan R. Norberg (red.). (Stockholm : HLS, 2000).

“Traditional Games on Gotland and the Stänga Games”, in Games of the Past. Sports for the Future. Gertrud Phister ,ed ( Academia Verlag, 2004).

”Vi och dom! Traditionell idrott och RF under 1900-talet: exemplet Gotland”, i Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 (Stockholm, 2002).

Björn Sandahl:

”Intensifieringen av den lokala svenska tävlingsidrotten – en fallstudie av Spånga IS 1929-1974”, Idrott, historia och samhälle 2000

"Skolidrotten igår - idag - iframtiden", Idrott, historia och samhälle 2000 (Medförfattare: Pia Lundqvist-Wanneberg och Leif Yttergren)

”De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566”, Forum Navale Nr 56, 2001 ”Att göra våld på den historiska utvecklingen”, Svensk Idrottsforskning nr 2 2002

”Mellan teori och verklighet – Idrottsämnet i Grundskolan”, Svensk Idrottsforskning nr 3 2002

”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott”, Ett Idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003 (Riksidrottsförbundets 100 års jubileumsbok. Medförfattare till artikeln var Pia Lundquist-Wanneberg, Idrottshögskolan)

”Arvet efter Los Angeles – Kommersialiseringen, korruptionsskandalerna och den Olympiska rörelsen”, Idrott, historia och samhälle 2003

"Är de olympiska spelens framtid hotad?", Svensk idrottsforskning nr 4 2003 "Ett ämne för vem? - Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002", Karin Redelius och Håkan Larsson (Red.), Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (Slutrapport för projektet Skola - Idrott - Hälsa)

”Bidrar skolidrott till bättre folkhälsa?”, Kritisk Utbildningsvetenskaplig tidskrift, nr 4 2004

”Idrottsrörelse med identitetsproblem”, Svensk idrottsforskning, nr 2 2004 (Medförfattare: Paul Sjöblom)

"Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna - Exemplet Stockholm 1950-2000". www.idrottsforum.org

"Ett ämne för alla? : normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002" (diss. Stockholms universitet, 2005)

"Skolidrotten och folkhälsodebatten - Kan nedrustningen av idrottsämnet förklara den ökande ohälsan bland Sveriges skolungdom?", Locus, nr 1 2005.

"När ungdomar själva får välja - En studie av Riksidrottsförbundets Ungdomsinitiativ - från idé till aktivitet", Idrottshögskolan 2005. (Medförfattare: Karin Redelius och Britta Thedin Jakobsson)

Pia Lundquist Wanneberg

Pia Lundquist Wanneberg, Björn Sandahl, Leif Yttergren, ”Skolidrotten i går – i dag- i framtiden” i Idrott, historia och samhälle 2000.

Pia Lundquist Wanneberg, ”Dansk skolgymnastik under 200 år” i Idrott, historia och samhälle 2000.

Pia Lundquist Wanneberg, Björn Sandahl,”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott” i Ett idrottssekel Riksidrottsförbundet 1903-2003 , Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red), Stockholm 2002

Pia Lundquist Wanneberg, ”Idrotten och skolan. Svensk skolidrott och skolgymnastik 1919-1962” i Svensk idrottsforskning 2002:2.

Pia Lundquist Wanneberg "Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962", Stockholm 2004.

John Hellström

John Hellström, ”Den svenska idrottshjältens historia”, Idrott, historia och samhälle 2004