Forskningsgruppen

I forskningsgruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid Gymnastik-och idrottshögskolan ingår följande personal.

Personal

Seniora forskare

Forskningsassistenter

Laboratoriepersonal

Vetenskapligt råd

  • Yvonne Forsell, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet
  • Sten Grillner, professor i neurofysiologi vid Karolinska Institutet
  • David Dunstan, professor i fysisk aktivitet och hälsa vid bland annat Baker IDI och University of Queensland, Australien
  • Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet

Affilierade forskare

Samverkande forskare

  • Carl Johan Boraxbekk
  • Martin Lövdén
  • Jonna Nilsson

Alumni

  • Annika Palmqvist, MSc
  • Alexandra Pantzar, postdoktor i kognitiv neurovetenskap, dr i medicinsk vetenskap 

Kommunikationsansvarig

Karin Ulfsdotter Crépin, ansvarig för Strategiska partnerskap, GIH