Forskningsgruppen

I forskningsgruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid Gymnastik-och idrottshögskolan ingår följande personal.

Personal

Seniora forskare

Forskningsassistenter

Laboratoriepersonal

Vetenskapligt råd

 • Yvonne Forsell, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet
 • Sten Grillner, professor i neurofysiologi vid Karolinska Institutet
 • David Dunstan, professor i fysisk aktivitet och hälsa vid bland annat Baker IDI och University of Queensland, Australien
 • Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet

Affilierade forskare

 • Paulo Gago, högskolelektor i biomekanik
 • Malin Åman, doktor i idrottsvetenskap

Samverkande forskare

 • Carl Johan Boraxbekk
 • Martin Lövdén
 • Jonna Nilsson

Alumni

 • Annika Palmqvist, MSc
 • Alexandra Pantzar, postdoktor i kognitiv neurovetenskap, dr i medicinsk vetenskap 

Kommunikationsansvarig

Karin Ulfsdotter Crépin, ansvarig för Strategiska partnerskap, GIH