Forskningsgruppen

I forskningsgruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid Gymnastik-och idrottshögskolan ingår följande personal.

Personal

Seniora forskare

Forskningsassistenter

Laboratoriepersonal

Vetenskapligt råd

 • Yvonne Forsell, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet
 • Sten Grillner, professor i neurofysiologi vid Karolinska Institutet
 • David Dunstan, professor i fysisk aktivitet och hälsa vid bland annat Baker IDI och University of Queensland, Australien
 • Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet

Affilierade forskare

Samverkande forskare

 • Carl Johan Boraxbekk
 • Martin Lövdén
 • Jonna Nilsson

Alumni

 • Annika Palmqvist, MSc
  Kristina Larsson, BSc
   

Kommunikationsansvarig

Karin Ulfsdotter Crépin, ansvarig för Strategiska partnerskap, GIH