Projekt

Exempel på projekt vid Åstrandlaboratoriet.

Eva Blomstrands forskningsgrupp:

  • Effekt av träning och nutrition på proteinsyntes i muskeln. Länk till forskningsgruppen.
  • Hur påverkar excentrisk resp. koncentrisk träning proteinsyntes i olika fibertyper hos människa?
  • Perifera (muskulära) faktorers betydelse för maximal syreupptagning

Björn Ekbloms forskningsgrupp:

  • Hur sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet och bukfetma har betydelse för såväl riskfaktorer, insjuknande och förtida död i hjärt-kärlsjukdomar. Länk till projektet om fysisk aktivitet, inaktivitet och riskfaktorer för hälsa.
  • Faktorer som påverkar fysiska prestationsförmågan. Studier som handlar om vad som begränsar maximal syreupptagning, om dopning, kost och prestationsförmåga.
  • The Physiology of Adventure Racing. Ett program där den extrema uthållighetsidrotten multisport analyseras från olika synvinklar.
  • Hur motion och fysisk aktivitet påverkar hälsan, studeras nu i LIV 2013 som är den tredje studien i LIV-serien (efter LIV 90 och LIV 2000 ), samt i SIH-projekten. Slumpmässiga urval av befolkningen i Sverige studerats här på olika sätt.

Filip Larsens forskningsgrupp: 

  • Inverkan av arbete och träning på muskelns oxidativa funktion. Länk till forskningsgruppen.
  • Jämförelse mellan olika träningsformers effekt på muskulär oxidativ anpassning.
  • Fettförbränning vid arbete: reglering på muskulär nivå och inverkan av diabetes.

 

Multisport

Physiology of Adventure Racing
Multisport-projektet forskar på extremidrottare.

Till multisport-projektet

LIV-projekten

LIV-projekten
LIV-projekten undersöker svenskars motionsvanor, livsstil och prestationsförmåga.

Läs mer om LIV-projekten

Människors muskelminne

Forskningsprojekt undersöker om människor har muskelminne.

Läs om projektet