GIH - Skriva och referera

Skriva och referera

Här finns information för dig som ska skriva självständigt arbete eller annan skriftlig uppgift.

I uppsatsskrivande på högskolenivå är det viktigt att hålla sig till bestämda regelverk vad gäller referenser, plagiering, form och formalia. På denna sida finns information om regelverk som gäller vid GIH, samt tips och hjälpmedel som du kan ha nytta av i ditt skrivarbete. Vid allmänna frågor, kontakta GIH biblioteket.

Regelverk

Rånäsdokumentet - råd och anvisningar för uppsatsskrivning
Version 7 2016. Rånäsdokumentet används som handbok för studenter som skriver självständigt arbete vid GIH. I Rånäsdokumentet finns bland annat information om uppsatsprocessen, struktur, samt nivåspecifika anvisningar med betygskriterier. Det finns även en checklista för opponering.

RefereraOm hur du refererar och gör källhänvisningar, skriften Att ange källor, hur du undviker plagiat mm.

Hjälpmedel och tips

Uppsatsmall för Word 2013 (aug 2014)
Uppsatsmallen kan du använda för att få rätt format och rubriker i din uppsats. Spara ner mallen på din dator (högerklicka på länken och välj Spara som). Sedan öppnar du mallen och kan skriva din uppsats i den. Du kan också använda den som ett exempel på hur uppsatsen ska se ut.
Uppsatsmall för Word 2007 (sept 2012)

  • Word-hjälp För den som vill lära sig mer om Microsoft Office Word. Även praktiska tips som hur du fixar sidnumrering och innehållsförteckning i uppsatsen.

Om Bilagan LitteratursökningI bilagan Litteratursökning ska återge du de sökningar som du har gjort för att hitta tidigare forskning inom ditt ämnesområde. Från biblioteket.

Informationssökning i uppsatsarbetetLäs mer om hur du kan söka för att hitta tidigare forskning och annan litteratur till din uppsats. Från biblioteket.

Enkäter i uppsatsenTips på hur du kan hitta exempel på enkäter att använda i uppsatsen. Här finns även länkar till gratis verktyg för att skicka ut webbenkäter.

Studieteknik och akademiskt skrivande En samling av fria undervisningsresurser om uppsatsskrivande, studieteknik, kritiskt tänkande etc. Samarbete mellan olika högskolor och UR.


Adress till sidan: www.gih.se/uppsats

Guide till infosökning

Om att söka information, t ex tidigare forskning till din uppsats. Från GIH biblioteket.

Mer om infosökning

Uppsatser.se

Uppsatser.se - Sök och läs uppsatser från svenska högskolor och universitet, tips på uppsatsämnen, stipendier mm. (icon) Till uppsatser.se