ORCID forskar-id

ORCID är ett internationellt id-nummer för forskare, som används för att identifiera forskare i system som DiVA och Prisma.

Alla GIH-forskare uppmanas av FFN att skaffa ett ORCID och sedan meddela biblioteket, som administrerar en lista över numren.

Så här gör du:

1. Gå in på www.orcid.org och välj Register now. Att registrera sig tar ca 30 sekunder.
Här finns en lathund till ORCID-registrering.

2. Meddela biblioteket ditt nya ORCID genom mejl: biblioteket@gih.se.

Biblioteket kommer att administrera en lista över alla GIH-forskares ORCID för att se till att numret kommer med i DiVA. Om du har tappat bort ditt ORCID kan du kontakta biblioteket.

Du som redan har registrerat dig för ORCID - meddela ditt ORCID till biblioteket.

Mer om ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell identifikation för forskare. Identifikationen gör det möjligt att skilja på forskare med samma namn och följer med forskaren om hen byter namn eller lärosäte. Bakom ORCID står en icke-vinstdrivande internationell organisation, se http://orcid.org/content/about-orcid .

För forskare som söker medel från Vetenskapsrådet genom Prisma krävs idag ORCID. För GIH:s publikationsdatabas DiVA underlättar ORCID eftersom det då går att identifiera forskare och koppla publikationerna till rätt person, även om de byter namn eller lärosäte. Vetenskapsrådet förslag om nytt system för medelstilldelning kommer att kräva ORCID om det går igenom. Det finns därför flera skäl till att forskare på GIH ska registrera sig för ORCID.


 

Adress till sidan: www.gih.se/orcid 

ORCID

Registrera dig för ORCID, internationellt forskar-id.

(icon) ORCID