Databaser - Idrottsvetenskap

Här listas GIH:s databaser där du söker artiklar inom idrottsvetenskap. Du kan också söka i bibliotekets övriga databaser.  

Biblioteket rekommenderar:

DatabasBeskrivningTillgång
 SportDiscus Stora internationella sportdatabasen.
Mer infoInstruktionsfilm
 GIH/login

Flera databaser inom idrottsvetenskap:

Databas BeskrivningTillgång
OregonPDF in health & performance Avhandlingar om fysisk akivitet och idrott. USA.
Mer info.
Fri
Spolit Tysk sportdatabas.
Mer info.
Fri
Sponet Söker webbsidor inom idrott. Tyska/eng.
Mer info.
Fri
SportDiscus Stora internationella sportdatabasen.
Mer infoInstruktionsfilm
GIH/login
Sportscience "Peer-Reviewed Site for Sport Research" Fri
SpoWis Tysk databas inom träningslära. Slutar 1995.
Mer info.
Fri

 

Ebsco

Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric, PsycInfo
Film om hur du söker i Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric och PsycInfo

Se instruktionsfilm

Databaser inlogg

Inloggning till databaser sommaren 2014
Sommaren 2014 gäller ny inloggning till artiklar och databaser för GIH-studenter och personal

Mer om inloggning

Bevaka sökningar

Håll dig uppdaterad inom ditt ämnesområde - lägg bevakning på en sökning i databaser och på webbplatser.

Till bevaka sökningar